برای استفاده از وی تایپ و شروع درس ها و تمرین ها، مرورگرهای  Chrome ، Firefox ، Opera ، Safari مورد تایید هستند. هیچ کدام از نسخه های مرورگر Internet Explorer مناسب استفاده نیستند.


برای یادگیری هر موضوعی، اصول و استانداردهایی وجود دارند که بسیار مهم هستند.

گاهی اوقات توجه نکردن به این موضوعات نه تنها باعث یادگیری مناسب نمی شود، بلکه باعث به خطا رفتن کاربر نیز می گردد.

رعایت نکردن برخی استانداردها، آسیب های جبران ناپذیری به یادگیری و حتی سلامتی انسان می رساند.


شروع یادگیری تایپ

جهت شروع آموزش های تایپ در وی تایپ، لازم است راهنمای آموزشی را مطالعه کنید. پس از مطالعه کامل و دقیق این موارد، می توانید راهنمای قسمت های مختلف سایت را نگاهی بیندازید تا از همه امکانات سایت مطلع شوید.

راهنمای آموزشی

  1. نحوه نشستن صحیح پشت رایانه، محل قرارگیری دست ها
  2. آشنایی با نام گذاری انگشتان در دروس وی تایپ

راهنمای سایت

  1. راهنمای عضویت
  2. راهنمای انتخاب اشتراک
  3. بررسی نمودار پیشرفت و پسرفت
  4. راهنمای استفاده از تمرین های صوتی
  5. نحوه ایجاد تمرین شخصی سازی شده