به محض ثبت نام و تهیه اشتراک آنلاین در هر زمان، تمام دوره های آموزش تایپ مربوط به آن اشتراک برای شما باز می شود و در دسترس خواهد بود.

برای مشاهده امکانات هر نوع از اشتراک و دوره، راهنمای انتخاب اشتراک  را مطالعه نمائید.