حتما دقت کرده اید که در برخی صفحه کلیدها، علاوه بر اعدادی که در بالا هستند، یک بخش مجزای عددی هم در سمت راست صفحه کلید وجود دارد. این بخش مورد استفاده ترین بخش برای بسیاری از گروه های کاربری مانند بانکداران، حسابداران، دانشجویان و دیگر متخصصان و کارمندان است. در وی تایپ این بخش صفحه کلید برای اولین بار در ایران به صورت تخصصی به کاربران گرامی آموزش داده می شود.

دوره آموزش تایپ اعداد در وی تایپ یک دوره استاندارد، کامل و جذاب برای یادگیری تایپ بخش ماشین حساب صفحه کلید به صورت سریع است.