دوره آموزش تایپ فارسی در وی تایپ یک دوره استاندارد، کامل و جذاب برای یادگیری تایپ ده انگشتی فارسی است. در این دوره، درس های آموزش تایپ به صورت مرحله به مرحله و با روشی حرفه ای به شما آموزش داده می شود و همینجا آن را تمرین می کنید.

از ویژگی های این دوره می توان به ساده و پویا بودن درس ها و تمرین ها، تنوع آموزشی و راهنمایی های کاربردی در طول دوره اشاره کرد. این دوره برای تمام سنین و مشاغل مناسب است.

یادگیری صحیح تایپ فارسی برای تمام افرادی که به هر نحو با تایپ متن های فارسی در زندگی روزمره و کاری سر و کار دارند، مهم و مفید خواهد بود.

با شروع اولین درس تحول شما آغاز می شود...

درس بیستم

مرور جامع حروف فارسی

? دارای تمرین صوتی