سخنی کوتاه

وی تایپ جهت کمک به بهبود مهارت تایپ کاربران و هم چنین آموزش کاربرانی که تاکنون آموزش تایپ ده انگشتی را آغاز نکرده اند، در دی ماه ۱۳۹۵ شروع به کار کرده است.

آموزش در وی تایپ به صورت کاملاً تعاملی و آنلاین انجام می گیرد و امکانات آن بر اساس نیاز سنجی کاربران صورت پذیرفته است.

تمام دوره های آموزشی در وی تایپ به صورت خودآموز برگزار می گردد. وی تایپ یک خودآموز تایپ سریع ۱۰ انگشتی است.

برای به ثمر رسیدن وی تایپ، افراد متعددی زحمات زیادی را متقبل شده اند تا بهترین تجربه کاربری برای کاربران فراهم شود.


برنامه نویس

برنامه نویسی وی تایپ توسط گروهی از برنامه نویسان خوش ذوق ایرانی انجام گرفته است

محتوای آموزشی

درس ها و تمرین های وی تایپ با مدیریت بخش محتوا و R&D وی تایپ ایجاد، تست و آزمایش شده است

مدیر و صاحب امتیاز

مدیریت وی تایپ و صاحب امتیاز آن جناب آقای سعید خدامی است