نمودار یادگیری تایپ

جهت یادگیری بهتر هر چیزی، یکی از مهم ترین کارهایی که باید انجام دهید رصد کردن پیشرفت و پسرفتتان است.

همواره باید ببینید که چگونه در مسیر خود پیشرفت می کنید، تا به پیشرفت نهایی دست یابید.

در وی تایپ امکانی فراهم شده است که تمام کاربران عضو و با هر اشتراکی بتوانند نتایج پیشرفت و پسرفت خود را هم در زمینه ی سرعت و هم از نظر دقت در قالب نمودار یادگیری تایپ، ملاحظه کنند و توانایی خود را بهتر بسنجند.

بررسی نمودار پیشرفت و پسرفت

جهت بررسی نمودار پیشرفت و پسرفت لازم است وارد ناحیه کاربری شوید.

از میان شاخه های درسی یکی را انتخاب کنید تا نمودار پیشرفت و پسرفت را همانند تصویر نمونه برای هر درس/ تمرین به صورت مجزا ملاحظه کنید.

 

نمودار یادگیری

 

  • خط نقطه چین شده نشان می دهد چه قدر از امتیاز مناسب فاصله دارید.
  • برای بررسی دقیق تر، می توانید با بردن ماوس خود روی نقاط تیره ی هر نمودار، عدد دقیق کسب شده در دقت و سرعت را ببینید.

 

امتیاز دقیق کسب شده

 

نتایج هر تمرین برای هر درس، برای ۸ بار تمرین پایانی ذخیره می گردد.