رایگان

در درس دوم دو حرف   ن   و   ی   را یاد می گیریم و آن ها را به همراه دو حرف قبلی تمرین می کنیم.

  ن   را با انگشت میانی دست راست و   ی   را با انگشت میانی دست چپ تایپ می‌کنیم.

نشستن پشت کامپیوتر و صفحه کلید دارای استانداردی است که لطفا اگر با آن آشنایی ندارید حتما نحوه نشستن صحیح پشت رایانه را مطالعه کنید. هم چنین اگر با کلید های صفحه کلید آشنا نیستید راهنمای کامل استفاده از صفحه کلید هم خالی از لطف نیست.

دقت کنید که انگشتان خود را سفت نکنید. آنها را خیلی رها و راحت روی صفحه کلید قرار دهید. دستان خود را طوری قرار دهید که انگشتانتان روی کلیدهای روی صفحه کلید راحت باشند. در هنگام تمرین به هیچ عنوان انگشتان خود و صفحه کلیدتان را نگاه نکنید! بهتر است هر درس و تمرین های آن را چندین بار تکرار کنید و تا در هر درس حرفه ای نشده اید، به دنبال درس بعدی نروید.

توجه! در صورتی که مشترک وی تایپ شده اید، همیشه می توانید نمودار پیشرفت خود را در هر درس و تمرین مشاهده کنید. برای این منظور وارد بخش کاربری خود شوید و از میان زبان ها، فارسی را انتخاب کنید.

 

در سمت چپ صفحه تمرین ها قرار دارند. برای شروع هر تمرین روی آن کلیک کنید.

برای شروع سریع تمرین اول هر درس، می توانید کلید  فــاصــلــه  را در همین صفحه فشار دهید.