رایگان

در درس سوم، دو کلید   م   و   س   را هم به حروف قبلی خواهیم افزود.  م   را با انگشت انگشتری دست راست و   س   را با انگشت انگشتری دست چپ تایپ می‌کنیم.

پس از شروع تمرین ها، مانند درس های قبلی، باید حروفی را که می‌بینید، بدون نگاه به صفحه کلید تایپ کنید. البته گاهی نگاه کردن به صفحه کلیدی که همین پایین قرار دارد مانعی ندارد!

 

یک تمرین را انتخاب کنید یا برای شروع تمرین اول، کلید   فاصله   را فشار دهید