رایگان

پس از انجام این درس، برای ادامه یادگیری آموزش تایپ ده انگشتی، نیاز به تهیه اشتراک خواهید داشت. پس از تهیه اشتراک، به تمامی درس ها و دوره ها دسترسی خواهید داشت. راهنمای انتخاب مدت زمان اشتراک  ثبت نام / ورود

در درس های گذشته ردیف میانی و ۸ کلید ابتدایی را فرا گرفتیم. در درس های قبلی، جای انگشتان شما روی کلید ها ثابت بود؛ اما از حالا به بعد، انگشتان شما روی کلید های دیگری نیز حرکت می کنند.

از حالا به بعد، بهتر می توانید تایپ ده انگشتی را درک کنید. و البته از الان به بعد باید کمی بیشتر تمرکز و دقت کنید و عجله نکنید. سرعتتان به مرور و اتوماتیک افزایش می بابد.

در این درس تایپ دو کلید   ا   و   ل   را یاد خواهیم گرفت.   ا   را با انگشت اشاره‌ی دست راست و   ل   را با انگشت اشاره‌ی دست چپ تایپ می‌کنیم.

توجه کنید که یک قانون کلی برای حرکت انگشتان وجود دارد: اگر انگشتی برای تایپ یک کلید دیگر از محل کلید اولیه ی خود خارج شود، باید پس از زدن آن کلید جدید، به کلید اولیه بازگردد. پس شما پس از تایپ حرف   ا   باید انگشت اشاره‌ی دست راست را به محل ابتدایی خود، یعنی دکمه‌ی   ت   بازگردانید. و انگشت اشاره‌ی دست چپ نیز پس از تایپ حرف   ل   باید به جای اولیه خود یعنی دکمه‌ی    ب   برگردد.

 

آماده اید؟ برای شروع تمرین اول، کلید  فــاصــلــه  را فشار دهید.