رایگان
پس از انجام این درس، برای ادامه یادگیری آموزش تایپ ده انگشتی، نیاز به تهیه یک اشتراک خواهید داشت. در صورتی که از روند آموزش ها راضی بودید، لطفا با ثبت نام و تهیه یک اشتراک مناسب، ما را حمایت کنید و دوستان و آشنایانتان را نیز به یادگیری تایپ ده انگشتی و استفاده از وی تایپ تشویق کنید. ثبت نام / ورود

در این درس می خواهیم تایپ دو حرف   i   و   e   را با هم بیاموزیم. این دو حرف را با حرف های قبلی با هم تمرین می کنیم.

برای تایپ   i   انگشت وسط دست راست را از روی مکان پیش‌فرض خود یعنی   k   به بالا حرکت می دهیم و پس از تایپ حرف   i   ، آن را به جای پیش‌فرض خود برمی‌گردانیم.

برای تایپ حرف   e   هم به همین صورت عمل کرده و با انگشت وسط دست چپ آن را تایپ می کنیم.

 

برای شروع  SPACE  را بزنید.