رایگان

در درس چهارم دو کلید   ک   و   ش   را هم به حروف قبلی خواهیم افزود.   ک   را با انگشت کوچک دست راست و   ش   را با انگشت کوچک دست چپ تایپ می‌کنیم.

شاید در ابتدا تایپ کردن با انگشت های کوچک نسبت به انگشت‌های دیگر مشکل باشد. اما جای ترس و نگرانی نیست. با اندکی تمرین به زودی این انگشتان شما هم راه خواهند افتاد! حواستان باشد که اصلا عجله نکنید و با دقت و آرامش تمرین کنید.

یکی از ویژگی های مهم و ضروری در یادگیری، بررسی روند پیشرفتتان است. وی تایپ این امکان را فراهم کرده که نتایج پیشرفتتان را روی نمودار ببینید. برای اینکه نتایج شما ذخیره شوند، نیاز به ثبت نام و تهیه اشتراک دارید.

خبر خوب اینکه پس از یادگیری این درس، تایپ ۸ کلید ابتدایی را یاد گرفته اید! به همین سادگی و خوشمزگی!

پس از شروع تمرین ها، مانند درس های قبلی، باید حروفی را که می‌بینید، بدون نگاه به صفحه کلید تایپ کنید. تا جایی که امکان دارد از صفحه کلید راهنما هم کمک نگیرید.

برای شروع تمرین اول، کلید  فــاصــلــه  را فشار دهید.