راهنمای کامل استفاده از کیبورد
·

با دانستن کامل چگونگی استفاده از کیبورد می توانید علاوه بر قابلیت های فراوانی که یاد میگرید، سرعت خود را در استفاده از کامپیوتر بهبود ویژه ای دهید.

در مرحله اول باید بدانید چگونه باید پشت کیبورد خود بنشینید و محل قرارگیری دست ها چگونه باید باشد. سپس با انواع کلیدهای کیبورد و کاربرد آنها آشنا می شوید.