آموزش تایپ فارسی در ۱۰ دقیقه
·

تعدادی از کلیدهای صفحه کلید هستند که همه انگشتان هر دو دست همیشه روی این دکمه ها قرار می گیرند. به این کلید ها، کلیدهای خانه صفحه کلید می گویند.

در ابتدا همیشه باید انگشتان خود را روی این کلیدها قرار دهید. و انگشتان پس از تایپ هر حرف دیگر، باید روی کلید های خانه بازگردند.

وی تایپ آغاز به کار کرد!
·

  امروز ۲۵ دی ماه ۱۳۹۵، روزی است که وی تایپ متولد شد  وی تایپ با هدف ارتقای مهارت کاربران ایرانی در تایپ استاندارد ده انگشتی و ایجاد فرصت اشتغال مناسب تر برای تعداد زیادی از مردم پا به عرصه وجود گذاشت. ایده ی وی تایپ، ایده ی کاملاً  جدیدی نیست و در گذشته تجربه … بیشتر بخوانید