آمارهای جالب از سرعت تایپ و سریعترین تایپیستها
·

آقایان سریعتر تایپ می کنند یا خانم ها؟ سریعترین تایپیست جهان چه کسی است؟  چگونه سرعت تایپ بالاتر به افزایش شانس استخدام در یک شرکت کمک می کند؟

در حال حاضر سریعترین تایپیست انگلیسی جهان فردی به نام Barbara Blackburn است.