نحوه تمیز کردن صحیح صفحه کلید کامپیوتر
·

صفحه کلیدها معمولا پس از مدتی حتی اگر در کنار آنها غذا و نوشیدنی هم نخورید، کثیف می شوند. پس از مدتی گرد و غبار و انواع دوده و آلودگی، کارایی صفحه کلید را تحت تاثیر قرار می دهد.

تمیز کردن اصولی صفحه کلید، علاوه بر رفع مشکلاتی که کثیفی برای آنها و کارایی شان به وجود آورده است، باعث می شود که طول عمر آنها بیشتر شود.