چگونه سریع تایپ کنیم؟ آموزش تایپ سریع ده انگشتی انگلیسی
·

انگشتان دست شما باید به صورت خمیده بالای کلید ها قرار بگیرد و مچ دست شما باید به صورت آرام روی میز قرار گرفته باشد. در ابتدا باید با ردیف خانه آشنا شوید.

به طور ابتدایی باید گفت که هر انگشت، تعدادی حروف را به صورت مورب پوشش می دهد.