وی تایپ آغاز به کار کرد!
·

  امروز ۲۵ دی ماه ۱۳۹۵، روزی است که وی تایپ متولد شد  وی تایپ با هدف ارتقای مهارت کاربران ایرانی در تایپ استاندارد ده انگشتی و ایجاد فرصت اشتغال مناسب تر برای تعداد زیادی از مردم پا به عرصه وجود گذاشت. ایده ی وی تایپ، ایده ی کاملاً  جدیدی نیست و در گذشته تجربه … بیشتر بخوانید