توسط این بخش می توانید سرعت تایپ خود را محک بزنید. استفاده از این بخش از وب سایت برای تمامی کاربران رایگان است.

در صورتی که می خواهید بدانید چه سرعت تایپی مناسب شما است، می توانید به مقاله سرعت تایپ خوب مراجعه کنید.

  • تایپیست آماتور: ۳۵-۲۵ کلمه در دقیقه تایپ می کند
  • تایپیست معمولی: ۴۵-۳۵ کلمه در دقیقه تایپ می کند
  • تایپیست حرفه ای: ۸۵-۴۵ کلمه در دقیقه تایپ می کند
  • تایپیست فوق حرفه ای: بالای ۸۵ کلمه در دقیقه تایپ می کند