مناسب برای همه کاربران

با استفاده از تست هایی که در این بخش آمده است، می توانید سرعت تایپ انگلیسی خود را مورد آزمایش قرار دهید. انجام تست سرعت تایپ بی نیاز به عضویت و رایگان است. اما اگر تمایل داشته باشید تا نتایج تست های شما ذخیره شوند، نیاز است تا در وب سایت عضو باشید.

در این بخش فقط تست سرعت مربوط به تایپ حروف الفبای انگلیسی را انجام می دهید و از اعداد و علائم در متن تست ها استفاده نشده است. تست های سرعت تایپ

نحوه انجام تست سرعت تایپ

برای شروع هر یک از تست ها، از منوی کنار صفحه تست مورد نظر را کلیک کنید.

پس از باز شدن تست با فشار دادن کلید          فاصله         تست آغاز می شود.

در صورتی که در میان انجام تست مایل بودید تا تست را به طور موقت متوقف کنید می توانید کلید    Enter    را فشار دهید. برای ادامه ی تست هم مجددا همین کلید را بزنید.

موضوعات تست سرعت تایپ انگلیسی

در میان موضوعات زیر، مواردی را که مایلید برای انجام تست انتخاب کنید.

تست اول، Housework

Make the beds and do the washing up, clean the bathroom and kitchen…

تست دوم، Health Issues

Nowadays fewer children suffer from infectious disease, but the number of children around the world with asthma has increased…

تست سوم، Phishing

…Phishing is the fraudulent attempt to obtain sensitive information such as usernames, passwords and credit card details by disguising oneself as a trustworthy entity in an electronic communication

تست چهارم، Hamlet

Hamlet is Shakespeare’s longest play and is considered among the most powerful and influential works of world literature…