مزایای یادگیری تایپ سریع
·

با وجود پیشرفت های تکنولوژی و ابزارهایی مانند  Google Now یا Cortana یا Siri ، کاربران بسیاری نیاز به یادگیری تایپ را احساس نمی کنند. اما تایپ کردن همچنان یک مهارت پایه ای و قوی محسوب می شود.

یادگیری تایپ ده انگشتی دارای ۸ مزیت انکار ناپذیر است…